Aktuality

stávka.pdf

Vážení rodiče,


připomínám zítřejší konzultační hodiny 7.11.2023, které proběhnou od 17:00 - 19:00. Nejedná se o klasické třídní schůzky, ale o konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Sběr papíru.png.pdf

Vážení rodiče, 


ve středu 27.9. navštívíme ZOO Praha.


Sraz bude v 8:00 před hlavním vchodem do školy, plánovaný návrat na oběd ve 13:35. 


Vstupné - 100 Kč (placeno z třídního fondu).


S sebou - batoh, pití, svačina, lítačka na MHD, peníze na občerstvení (možnost si tam něco koupit ve stáncích bude, nechávám na Vás, jestli dáte dětem peníze nebo ne), zajímavost o vybraném zvířeti (upřesním v hodině ve škole).

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšení kvality primární prevence závislosti na internetu bych Vás ráda požádala o spolupráci s vyplněním krátkého dotazníku týkajícího se užívání internetu Vašimi dětmi. Dotazník je anonymní.


Čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku je maximálně 5 minut.


dotazník


Předem Vám děkuji za spolupráci


Mgr. Dana Ludvíčková, DiS.

Metodik prevence

ZŠ Donovalská


Všechny Vás moc zdravím a přináším důležité informace, které se pojí se začátek nového školního roku

4.září

5. září

Obědy

Všichni strávníci mají 4. 9. 2023 odhlášený oběd.

Kdo má o oběd zájem, přihlaste e-mailem, v systému jídelny, nebo na záznamník.

Od 5. 9. 2023 mají všichni strávníci oběd přihlášený, stravu si odhlašují sami, viz Pokyny ke stravování.

Obědy mají strávníci nastaveny podle šablon jako předešlý školní rok. Tzn., že na školní rok 2023/2024 mají automaticky oběd přihlášený všichni strávníci, kteří se stravovali předešlý školní rok.