Aktuality

Ozdravný pobyt (škola v přírodě)

17. - 21.6.2024

Odjezd 9:00 (sraz 8:30) u Jedenáctky

Návrat cca 13:00 k Jedenáctce 

K autobusu nezapomeňte přinést papír o bezinfekčnosti.

Bowling

14.6.2024 si jdeme zahrát bowling (SB centrum). Akce je placena z vydělaných peněz z čarodějnického jarmarku. Celkem máme rezervovaných 6 drah na 2.5 hodiny.

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

konzultační hodiny ke čtvrtému čtvrtletí proběhnou v úterý 11.6.2024 od 17:00 - 19:00.

Online pokladna

Naše škola postupně přechází na online pokladnu, která bude sloužit k větším platbám - ŠVP, učebnice, výlety, družina a čipy do družiny. Drobné platby - fotky, kino, apod., se budou dále platit v hotovosti.


Online pokladna se nevztahuje na placení obědů.


Prosím o registraci dle návodu v přílohách, a to alespoň jednoho zákonného zástupce nejpozději do 30.6.2024. Každou registraci následně schválím, potvrzení naleznete v emailu.

Peníze do online pokladny je možné posílat od 26.8.2024, číslo účtu a další pokyny Vám tedy koncem srpna pošlu. Minimální částka vložená na Váš účet je 200 Kč.


V případě problémů s registrací mě neváhejte kontaktovat.


ID školy = IČO školy (61388408).


školní program - dopis rodičům.pdf
školní program - návod rodiče.pdf

Veletrh vědy

31.5.2024 navštívíme VELETRH VĚDY v PVA EXPO Praha.

Sraz v 8:00 před školou, návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny.

Focení třídy

Úterý 28.5. 2. vyučovací hodinu (přírodopis)

Peníze vybíráme v pondělí 27.5. 

Čarodějnický jarmark

Zveme Vás na čarodějnický jarmark, který se uskuteční na školním hřišti 29.4.2024 od 15:00.

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

konzultační hodiny k třetímu čtvrtletí proběhnou v úterý 16.4.2024 od 17:00 - 19:00.

Bruslení

V pondělí 15.4.2024 půjdeme bruslit do ICE ARENA Kateřinky. 

Vstupné je 50 Kč.

Půjčení bruslí stojí 80 Kč.

NEZAPOMEŇTE NA HELMU

Planeta Země 3000

2.4.2024, kino Světozor.

90 Kč / žák.

Florbal

Ve čtvrtek 1. 2. jdeme fandit na florbalový zápas a fandit na ArtEcon School match mužů - Chodov vs Butchi. Odcházet budeme po 1. vyučovací hodině. Akce se koná ve Sportovní hale Jižní město.


Kino

31.1.2024 navštívíme kino Hostivař, film Wonka. Vstupné 110 Kč. Po promítání se vrátíme do třídy a rozdáme si vysvědčení.


PLATBA OZDRAVNÉHO POBYTU

Zálohu 3000 Kč nutno platit do 30.4.2024 na účet 115-980290217/0100 (do poznámky jméno a třídu žáka).

Doplatek 2 450 Kč je nutno zaplatit do 10.6.2024 na účet 115-980290217/0100 (do poznámky jméno a třídu žáka).

Bruslení

Ve čtvrtek 21.12. půjdeme bruslit do ICE ARENA Kateřinky. 

Vstupné bude placeno z třídního fondu.

Půjčení bruslí stojí 80 Kč (budu vybírat v úterý).

NEZAPOMEŇTE NA HELMU

Divadlo ABC

Vážení rodiče, 


v pondělí 18.12. navštívíme Divadlo ABC. 


Sraz máme v 8:00 před školou (u hlavního vchodu). 

stávka.pdf

Vážení rodiče,

připomínám zítřejší konzultační hodiny 7.11.2023, které proběhnou od 17:00 - 19:00. Nejedná se o klasické třídní schůzky, ale o konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Sběr papíru.png.pdf

Vážení rodiče, 


ve středu 27.9. navštívíme ZOO Praha.


Sraz bude v 8:00 před hlavním vchodem do školy, plánovaný návrat na oběd ve 13:35. 


Vstupné - 100 Kč (placeno z třídního fondu).


S sebou - batoh, pití, svačina, lítačka na MHD, peníze na občerstvení (možnost si tam něco koupit ve stáncích bude, nechávám na Vás, jestli dáte dětem peníze nebo ne), zajímavost o vybraném zvířeti (upřesním v hodině ve škole).

Srdíčkové dny

V týdnu 18. 9. - 22. 9. pořádá Život o.p.s. tradiční dobročinnou akce  podzimní "Srdíčkové dny",  která pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi v celé naší republice.  Tato akce probíhá i u nás ve škole. Přispět do této sbírky můžete zakoupením drobného upomínkového předmětu (30 až  40 Kč). Během týdne navštíví jednotlivé třídy osoby, které jsou pověřeny prodejem těchto předmětů a žáci tak budou mít možnost přispět do sbírky. Akce je dobrovolná.  

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšení kvality primární prevence závislosti na internetu bych Vás ráda požádala o spolupráci s vyplněním krátkého dotazníku týkajícího se užívání internetu Vašimi dětmi. Dotazník je anonymní.


Čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku je maximálně 5 minut.


dotazník


Předem Vám děkuji za spolupráci


Mgr. Dana Ludvíčková, DiS.

Metodik prevence

ZŠ Donovalská


Všechny Vás moc zdravím a přináším důležité informace, které se pojí se začátek nového školního roku

4.září

5. září

Obědy

Všichni strávníci mají 4. 9. 2023 odhlášený oběd.

Kdo má o oběd zájem, přihlaste e-mailem, v systému jídelny, nebo na záznamník.

Od 5. 9. 2023 mají všichni strávníci oběd přihlášený, stravu si odhlašují sami, viz Pokyny ke stravování.

Obědy mají strávníci nastaveny podle šablon jako předešlý školní rok. Tzn., že na školní rok 2023/2024 mají automaticky oběd přihlášený všichni strávníci, kteří se stravovali předešlý školní rok.