6.A

2023/2024

Vítejte na stránkách třídy 6.A


Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kašpárková

Email: kasparkovak@donovalskazs.cz

Kabinet: 1. patro vpravo od schodů

Třída 6.A se nachází v prvním patře (vpravo od schodiště)