Práce pro žáky

v době uzavření školy

Matematika

p. učitel Šverčič

  • Od 19.3. naleznete všechny úkoly a materiály v Google učebně.


Přírodopis

pí učitelka Bašistová

v době uzavření školy bude probíhat v google učebně.

Žáci 6.A třídy dostali na email přístupový kód.

Programování

p. učitel HofmanVše najdou v příslušném kurzu v Učebně Google.

Anglický jazyk

pí učitelka Mušková

Aktualizace 2.4.:

Všechny úkoly a materiály naleznete v Google učebně.

Kód: bb7gh4m.

Komunikace bude probíhat již pouze prostřednictvím učebny.

Anglický jazyk

pí učitelka Gregorová

Aktualizace 29.4.

Milé děti, doufám, že se vám podařily najít poslechy, které jsem vám doporučila. Také pod heslem "pohádky pro začátečníky" je velká nabídka jednoduchých

poslechů,třeba "Peppa Pig". Když příběh rozkliknete, objeví se velká nabídka dalších videí.


Také si musíme doplnit slovní zásobu a mluvnici.

Slovíčka ze str. 69 - 71 4.lekce. Určitě jich řadu už znáte.


Ze strany 32 si opište a naučte tabulku tabulku slovesa to be.

Str.36,minulý čas pravidelných sloves - koncovka -ed.

Na str.40 je několik tvarů nepravidelných sloves.


Pokuste se vypracovat cvičení,která zvládnete.

Zkontrolujeme,vysvětlíme a doplníme až se znovu setkáme.

Moc vás zdraví Gregorová,Dějepis

pí učitelka Košvancová

  • Od 16.3. naleznete všechny úkoly a materiály v Google učebně.

Český jazyk

pí učitelka Tománková

Google učebna

Fyzika

p. učitel Souček

1) V učebnici na str. 72 - 76 přečíst kapitoly "Určení velikosti a znaménka náboje" + "Model atomu" do sešitu udělat zápis z modrých tabulek "Souhrn" + nakreslit model atomu tak jak je v učebnici

2) Vyplnit přiložený pracovní list - cvičení č. 14 najdou odpověď v tabulkách.

Žáci mají i založenou Google Class skupinu kde to mají také zadané.

PL_el.vlastnosti.pdf

Občanská výchova

pí učitelka Košvancová

1. týden : učebnice str. 62-63, přečíst, udělat krátký zápis - shrnutí na str. 63 + vyhledat a napsat pojem: slang, argot, dialekt a žargon.

2.+3. týden: učebnice str. 64-66, zápis do sešitu jaké jsou státní symboly+stručně popsat,+vypracovat do sešitu otázky str.65 lišta vpravo.


Zeměpis

pí učitelka Čechová

aktualizace 15.6.

Učebnice str. 116 - 126, přečíst, do sešitu stručně vypsat z modrých rámečků za příslušnou kapitolou.

/ není potřeba opisovat celé /Práce ZEMĚPIS – do konce května

aktualizace 13.5.

Od str. 84 – 115 udělat výpisky do sešitu. Je to sice hodně látky, ale chtěla bych abyste postupně pročetli text, prohlédli obrázky a vypsali pouze stručně text v modrém rámečku , pod kapitolami. / tam, kde je text příliš obsáhlý ještě můžete zestručnit tak, abyste tomu rozuměli/. Budeme pomocí těchto výpisků společně opakovat a vysvětlovat látku.

Pro opakování přírodního obrazu Země můžete využít následující odkaz

edukavka

návod, jak se přihlásit i k procvičování testů najdete zde:

přihlášení-návod
(starší)

Práce - duben

Zeměpis: Dokončení látky ¨Přírodní krajiny¨, str. 64 – 72,¨vypsat do sešitu, ‚Jak žijí lidé‘ – učebnice str. 73 – 83, vypsat do sešitu, naučit.Příprava a opakování na test z přírodních krajin.

Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky.

www.skolasnadhledem.cz.

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/982-zemepis/10-6-rocnik/987-prirodni-slozky-a-oblasti-zeme?scroll=0